Bibliai kvíz


Következő

#1 Ki mondta ezt: “Az Úr adta, az Úr vette el”?

Következő

#2 Miért akarta Hámán kiirtani a zsidókat?

Következő

#3 “Krisztus meghalt a mi bűneinkért…”

Következő

#4 Ki volt Debóra?

Következő

#5 Miután Naomi családjával Betlehemből Móáb földjére költözött,

Következő

#6 Isten azt mondta Salamonnak: “Kérj valamit, én megadom neked!” Mit kért Salamon?’

Következő

#7 Elizeus próféta azt mondta Naamánnak, az arámok hadvezérének, hogy

Következő

#8 Artahsasztá király Ezsdrásnak

Következő

#9 Eszter azért nem akarta először a királyt rendeletének visszavonására kérni, mert

Következő

#10 Ki volt Kornéliusz?

Következő

#11 Az Énekek énekében

Következő

#12 Mit fejez ki az, hogy “Íme, tenyerembe véstelek be”?

Következő

#13 Mivel gyűjtünk “parazsat” éhező és szomjazó ellenségünk fejére?

Következő

#14 Miért vett feleségül Hóseás egy parázna nőt?

Következő

#15 Melyik város pusztulásáról prófétált Náhum?

Következő

#16 “Az elbizakodott ember nem őszinte lelkű…,”

Következő

#17 “Ha valaki énutánam akar jönni…”

Következő

#18 Hogyan maradt életben Illés, amikor elkezdődött a szárazság, amit megjövendölt?

Következő

#19 Mit ír az 1Pt 1 a hitről?

Következő

#20 Ki javasolta, hogy a filiszteusok és az izráeliták csatáját párbajban döntsék el?

Következő

#21 Mit mondott Jézus a szombatnapról?

Következő

#22 Mit tett Isten, amikor Gedeon jelet kért tőle?

Következő

#23 Honnan van az üdvösségünk Pál szerint?

Következő

#24 Ráháb, a jerikói parázna nő…

Következő

#25 Melyik fáról nem volt szabad ennie az embernek az Éden kertjében?

Következő

#26 Mózes nevének magyarázata:

Következő

#27 Isten megjelent a Sínai-hegy lábánál táborozó izráelitáknak, méghozzá

Következő

#28 Melyik Bibliai könyv nincs az Ószövetségben?

Következő

#29 Mi a bűn zsoldja, és mi Isten kegyelmi ajándéka?

Következő

#30 Ki mondta: “Mi az igazság?”

Következő

#31 Ki szerepel a hit példaképei között?

Következő

#32 Jób…

Következő

#33 Mi volt a rézkígyó?

Következő

#34 Ki volt Lázár?

Befejezés

Eredmény:

-